Despre Ingeri si Felurile Lor

unnamed.jpgDESPRE ÎNGERI ȘI FELURILE LOR

În momentul în care Dumnezeu a creat Universul, a creat Cerul și Pământul. A creat lumea materială și lumea spirituală. A creat lumea văzută și lumea nevăzută.

Deși majoritatea oamenilor nu are acces la lumea nevăzută și cea spirituală, cel puțin în modul în care noi dorim să avem acces și să putem înțelege rațional aceste elemente, cu siguranță fiecare din noi a experimentat la un moment dat al vieții, o anumită trăire sau o anumită experiență deosebită.

De altfel, cu siguranță fiecare din noi simte că în plan nevăzut, în plan spiritual, există aceste ființe spirituale nevăzute, dar pe care le simțim sau le-am simțit, la un moment dat. De asemenea, există anumite persoane cu trări mai intense, care pot desigur să și vadă aceste ființe deosebite sau pot chiar să aibă și anumite trăiri prin interacționarea cu acestea. Aceste ființe veghează asupra noastră și de multe ori, dacă inima noastră, dacă spiritul nostru este conectat la Divin, la Dumnezeu Creatorul,  putem să simțim că le avem aproape, putem să simțim când mergem pe o cale greșită și putem să auzim îndemnurile bune, de a reveni pe cale, pe care aceste ființe deosebite ni le transmit.

Îngerii sunt acele ființe spirituale, imateriale și lipsite de trup, aceștia existând și lucrând în condiții pe care oamenii nu le pot înțelege cu rațiunea, adică în afara cunoașterii noastre limitate referitoare la existența lucrurilor nevăzute.

Îngerii sunt ființe cerești, superioare oamenilor care îndeplinesc roluri de însoțitori, mesageri ai Lui Dumnezeu sau de protectori de oameni pe pământ.

Îngerii sunt cei care vin în salvarea noastră, sunt trimiși de Dumnezeu ca să ne ajute și să ne vindece sufletului, ca să nu mai ajungem în diferite suferințe. Aceștia nu doar ne oferă speranța de care avem necontenit nevoie, ci se implică activ, ne ajută și ne îndrumă pe calea procesului de vindecare.

Îngerii sunt trimișii Cerului și Divinității, care vin în ajutorul nostru să ne lumineze viața, să ne aducă pace, lumină și armonie. Sunt trimiși să ne aducă iubire necondiționată. Îngerii sunt cei pe care Divinitatea îi trimite în ajutorul nostru atunci când ne rugăm, astfel că Dumnezeu ne răspunde prin intermediul lor.

Îngerii sunt cei care ne fac să fim martori la miracole zi de zi, cei care ne dau puterea să ne depășim așteptările, să ne întoarcem destinul pe calea corectă, să ne eliberăm de trecut și să ne vindecăm, trăind în iubire pură și echilibru.

Din prima triadă a îngerilor fac parte Serafimii, Heruvimii și Tronurile. Serafimii sunt îngerii cei mai apropiați de Dumnezeu, care se apropie oamenilor, cu 6 aripi și 4 capete. Sunt îngeri de iubire. Heruvimii sunt vizitii lui Dumnezeu care au 4 aripi și 4 capete. Ei sunt îngeri ai cunoașterii. Tronurile sunt reprezentați de îngeri uriași, sunt cunoscuți ca „cei cu ochi mulți”. Ei alcătuiesc carul lui Dumnezeu.

Din a doua triadă a îngerilor fac parte Domniile, Puterile cereşti şi Stăpâniile. Domniile sunt îngerii care supraveghează alți îngeri pentru a se asigura că își îndeplinesc îndatoririle. Puterile cerești, cunoscute drept „cele strălucitoare”, sunt făcătoare de minuni. Stăpâniile sunt „grănicerii” dintre primul și al doilea nivel al cerului. Ei sunt de asemenea, păzitorii sufletelor umane.

Cea de-a treia triadă cuprinde Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii. Începătoriile sunt îngerii responsabili cu națiunile și orașele Pământului. Arhanghelii sunt cei care merg între cele două lumi, ei sunt mesageri de la Dumnezeu la oameni, care luptă și cu Diavolul. Îngerii sunt „observatorii” care nu dorm niciodată. Printre aceștia se numără și îngerii păzitori care sunt repartizați fiecărui om la naștere. Îngerii le șoptesc oamenilor tainele lui Dumnezeu, învățându-i să trăiască în iubire, în bunăvoință, în dreptate, împlinind în tot voia Domnului.
 

Pe de altă parte, există și îngerii iadului, care sunt îngeri căzuți, acum diavolii și demonii lumii nevăzute. De altfel, unele persoane cred că zânele sunt îngerii căzuți, care nu erau suficient de rele pentru iad.

Aripile de înger, așa cum sunt pictate de marii artiști, au fost modelate după păsări mari și frumoase, precum vulturi și lebede.

De altfel, muzica de înger se crede că este vibrația universului, cântecul creației și al vieții. Îngerii fac muzică cu vocile și bătându-și aripile.

În ceea ce privește vestimentația îngerilor este aproape mereu întotdeauna o haină lungă, curgătoare, de culoare albastru sau alb, cu curele de aur și bijuterii din aur. Îngerii vorbesc toate limbile și știu întotdeauna ce oameni îi vor înțelege.